Projects

Projects for Bachelor and Master course students

1. Syntéza substituovaných cyklopentadienů a příslušných metalocenů. (Kombinace organické syntézy a přípravy organokovových sloučenin jakožto poteciálních katalyzátorů.)

                                    

2.  Syntéza tripolinolátu A a jeho derivátů. (Syntéza přírodních látek a jejich derivátů s využitím metathese alkenů.)

                                    

 

Postdoc Projects

To be announced soon!

xs sm md lg