Letní brigáda v laboratoři 2017 - prof. Roithová

Studium kinetiky iminiových iontů v asymetrické Diels-Alder reakci nenasycených aldehydů

Asymetrická Diels-Alder reakce představuje užitečnou metodu pro přípravu cyklohexenů s dobře definovanou stereoselektivitou. Tyto cyklohexeny mohou být dále využity pro přípravu přírodních látek nebo biologicky perspektivních sloučenin. Při reakci nenasycených aldehydů s dienem katalyzovanou organokatalyzátory vznikají iminiové ionty, které je možné velmi dobře studovat pomocí hmotnostní spektrometrie. Cílem práce bude studovat kinetiku těchto iminiových iontů, které představují klíčový intermediát při asymetrické Diels-Alder reakci.

Jaké zkušenosti získáte, pokud se rozhodnete pracovat v našem týmu:

  1. Práce s hmotnostním spektrometrem
  2. Osvojíte si nové metody a postupy při studiu reakčních intermediátů
  3. Práce v mezinárodním týmu

 

xs sm md lg