Letní brigáda v laboratoři 2017 - dr. Matoušová

Syntéza potenciálně biologicky aktivních sloučenin obsahujících kvarterní uhlíková centra

Mnoho přírodních látek a farmaceuticky významných sloučenin obsahuje ve své struktuře kvarterní uhlíková centra. Jejich enantioselektivní příprava však nadále představuje jeden z nejnáročnějších úkolů v rámci syntetické organické chemie. Cílem tohoto projektu bude syntéza polycyklických sloučenin strukturně blízkých přírodním látkám obsahujícím tento strukturní motiv. Jedná se zejména o alkaloidy z čeledi Amaryllidaceae, jejichž zástupci se vyznačují protinádorovými, protivirovými, protizánětlivými a dalšími účinky. Klíčovým krokem syntézy bude tandemová cyklizace/Suzukiho coupling a následná haloniem iniciovaná cyklizace, jakožto nová metoda pro asymetrickou přípravu kvarterních uhlíkových center.

Práce na tomto projektu bude dobrou příležitostí, jak získat nové zkušenosti v oblasti organické syntézy a charakterizace sloučenin - připravené produkty budou charakterizovány pomoci NMR, IČ a hmotnostní spektrometrie.  

xs sm md lg