Letní brigáda v laboratoři 2017 - doc. Jindřich

Syntéza sloučenin neopentylového typu s různým počtem halogenů a studium jejich reaktivity

V rámci projektu aplikovaného výzkumu je třeba vypracovat metodu pro přípravu kvartérních amoniových solí (s různými počty kvartérních skupin), ve kterých jsou dusíkové atomy vázány na uhlících neopentylového skeletu. Tyto látky bude nutné připravovat v multigramových množstvích. Je proto třeba provést systematickou optimalizaci jejich přípravy. Náplní tohoto letního projektu bude příprava série methyl/halogenmethyl methanů a studium kinetiky jejich reakcí s vybranými nukleofily v různých rozpouštědlech pomocí NMR.

Práce na tomto projektu bude dobrou příležitostí získat zkušenosti s multigramovými syntézami (ideálně bez nutnosti chromatografických separací), systematickou optimalizací reakčních podmínek a stanovení kinetiky reakcí pomocí NMR.

xs sm md lg