Letní brigáda v laboratoři

V průběhu léta 2017 nabízíme možnost zapojit se do výzkumné práce na naší katedře formou placené letní brigády. Nabídka je určena pro studenty s ukončeným bakalářským studiem.
Studenti budou mít příležitost podílet na vědeckém výzkumu na níže uvedených projektech:

 

Prof. RoithováStudium kinetiky iminiových iontů v asymetrické Diels-Alder reakci nenasycených aldehydů

Cílem práce bude studovat kinetiku iminiových iontů jakožto klíčových inter-mediátů asymetrické Diels-Alder reakce pomocí hmotnostní spektrometrie.
kontakt: jana.roithovaatnatur.cuni.cz

 

Doc. JindřichSyntéza sloučenin neopentylového typu s různým počtem halogenů a studium jejich reaktivity

Náplní práce bude syntéza sloučenin odvozených od pentaerythritolového skeletu, které budou obsahovat jeden, dva, nebo tři halogenové atomy (Cl, Br, I). Dále bude studována reaktivita těchto sloučenin při nukleofilních substitucích a kinetika reakcí bude stanovena pomocí NMR.
kontakt: jindrich.jindrichatnatur.cuni.cz

 

Doc. Veselý - Enantioselektivní příprava trisubstituovaných cyklopentanů

Tento projekt je zaměřen na přípravu enantiomerně čistých či vysoce obohacených substituovaných cyklopentanů za využití katalýzy sekundarními aminy. V rámci projektu bude kladen důraz na přípravu rozličných enalů pomocí olefinačních reakcí a též na prozkoumání reakce mezi enaly a deriváty nitroalkanů (substrate scope). Vlastní práce budou především syntetického charakteru spojená s charakterizací připravených látek pomocí NMR, ESI a IR.
kontakt: jan.veselyatnatur.cuni.cz
 

Dr. MatoušováSyntéza sloučenin s potenciální biologickou aktivitou obsahujících kvarterní uhlíková centra

Cílem práce bude příprava polycyklických sloučenin s kvarterními uhlíkovými centry, které se strukturně podobají alkaloidům z čeledi Amaryllidaceae, a mohou tak mít zajímavé biologické vlastnosti.
kontakt: eliska.matousovaatnatur.cuni.cz
 

Podmínky:

  • přesný termín a doba trvání brigády bude individuální po dohodě s vedoucím projektu
  • brigáda je určena zejména pro studenty 4. ročníků VŠ (tj. 1. ročníků magisterského studia), ale hlásit se mohou všichni zájemci s ukončeným Bc studiem
  • výběr studentů provede vedoucí daného projektu a bude záviset výhradně na jeho rozhodnutí
  • měsíční plat bude činit 18 000 Kč (před zdaněním) při plném pracovním úvazku, nebo poměrná část dle odpracovaných hodin
  • žádné další úhrady (např. ubytování, stravování, cestovné) nebudou poskytovány
  • v případě zájmu kontaktujte vedoucího projektu nejpozději do 30. 6. 2017
xs sm md lg